Vật không chê được 20 phút calo cho người mới bắt đầu...

Như mọi khi, PopSugar có một workout video mới mà sẽ giữ cho phù hợp với cơ thể của bạn và cảnh báo tâm trí của bạn.

Bạn sẽ bắt đầu ra dễ dàng, chỉ cần bằng cách thực hiện đơn giản ngón chân chạm.

Sau đó bạn sẽ di chuyển trên để thực hiện di chuyển nhiều hơn một chút cường độ cao--nhưng đừng lo lắng, bởi vì không có gì mà bạn không thể xử lý!

Sau khi tất cả, video này là có nghĩa là cho người mới bắt đầu cũng như nâng cao hơn exercisers.

Điều đó có nghĩa rằng mỗi một trong các bạn có thể sao chép những di chuyển mà không gây tổn thương cho mình.

Bạn có nghĩ rằng bạn sẽ có thể xử lý này vui vẻ workout?

Câu trả lời tốt hơn là có!

Original post