10 phút Sofa Workout bạn nên làm vào ngày hôm nay...

Bạn không thực sự cần phải có được tắt của chiếc ghế dài để có được phù hợp.

Bạn có thể di chuyển cơ thể của bạn xung quanh trên ghế sofa và cũng như bạn có thể di chuyển nó xung quanh trên sàn nhà.

Đó là lý do tại sao Pop đường đã tạo ra một huấn luyện viên khoai tây thân thiện tập luyện mà sẽ chỉ đưa bạn 10 phút.

Vì vậy hãy sẵn sàng để cảm thấy đốt với video xuống dưới đây!

Bạn thậm chí không có để lại chiếc ghế dài để có được phù hợp, do đó bạn không thể làm cho bất kỳ lý do hơn để đưa ra tập thể dục.

Bạn sẽ thách thức chính mình để làm điều này tập luyện vào ngày hôm nay?

Bạn nên!

Original post