Các ứng dụng mà làm cho nó dễ dàng hơn để nộp đơn xin học bổng...

Của bạn năm cuối của trường trung học là căng thẳng người, bởi vì bạn đang bị buộc phải chuẩn bị cho đại học.

Đó có thể được khó khăn, đó là lý do tại sao bạn sẽ cần giúp đỡ của tất cả các bạn có thể nhận được.

Theo Teen Vogue,Scholly là các ứng dụng mới mà sẽ giúp bạn tìm thấy cao đẳng học bổng, do đó, bạn có thể tiết kiệm tiền học phí.

Nó như thế nào?

"Scholly sử dụng một hệ thống tham số tám để lọc cơ sở dữ liệu của học bổng Christopher tạo ra.

Yêu cầu hội đủ điều kiện phổ biến nhất tám cho học bổng – giới tính, vị trí, khát vọng nghề nghiệp, chủng tộc, vv là những tham số tám.

Khi bạn đăng ký, bạn trả lời những câu hỏi tám và Scholly cung cấp cho bạn một danh sách các lựa chọn học bổng."

Bạn muốn thử ứng dụng này không?

Original post