15 phút tập luyện mà sẽ đốt cháy calo 150...

Cho tập luyện này, bạn không cần thiết bị tất cả những gì nhiều.

Miễn là bạn có một số ánh sáng trọng lượng miễn phí và mười lăm phút để phụ tùng, bạn đang tốt để đi.

Có nghĩa là bạn không có bất kỳ lý do gì để đưa đi tập thể dục của bạn ngày hôm nay!

Bạn muốn có một cơ thể khỏe mạnh, không bạn?

Vâng, cách duy nhất để thực hiện điều đó là bằng cách đặt trong nỗ lực thể chất và tinh thần.

Nếu bạn đã sẵn sàng để bắt đầu tập luyện của bạn trong ngày, thì đó là thời gian để nhấn "play" trên video này từ Pop đường:

Bạn sẽ thử thách bản thân để hoàn thành tập luyện này vào ngày hôm nay?

Bạn nên, bởi vì bạn có thể xử lý bất cứ điều gì!

Original post