10 นาทีโซฟาออกกำลังกายคุณควรทำวันนี้...

นอกจากนี้คุณจะไม่ได้รับออกจากโซฟาเพื่อรู้จัก คุณสามารถย้ายร่างกายรอบ ๆ บนโซฟารวมทั้งคุณสามารถย้ายมันบนชั้น จึง น้ำตาลป๊อป ได้สร้างรถมันดีออกกำลังกายที่จะนำคุณ 10 นาที ดังนั้น เตรียมใจเขียน ด้วยวิดีโอลงด้านล่าง

แม้คุณไม่ต้องปล่อยให้นอนให้พอดีกับ ดังนั้นคุณไม่สามารถทำข้อแก้ตัวใด ๆ เพิ่มเติมเพื่อนำออกออกกำลังกาย คุณจะท้าทายตัวเองต้องออกกำลังกายนี้วันนี้ คุณควรทำ

Original post