Aplikácia, ktorá umožňuje jednoduchšie použiť pre vysokoškolákov štipendia...

Svoje posledné roky na strednej škole sú stresujúce, pretože ste nútení pripraviť na školu.

To môže byť ťažké, čo je dôvod, prečo budete potrebovať všetku pomoc dostanete.

podľa Teen VogueScholl je nová aplikácia, ktorá vám pomôžeme nájsť college štipendiá, takže môžete ušetriť peniaze na školné.

Ako to funguje?

"Scholl využíva osem parametra systém filtrovanie databáza štipendií Christopher vytvoril.

Týchto osem parametre sú osem najčastejších požiadaviek spôsobilosti štipendiá – pohlavie, umiestnenie, kariéra ašpirácie, národnosť, atď.

Keď sa zaregistrujete, odpoviete týchto osem otázok a Scholl uvádza zoznam možností štipendium."

Chceli by ste skúsiť túto aplikáciu?

Original post