App ki pi fasil pou aplike pou kolèj bous detid...

Ou dènye ane lekòl segondè yo twoublan yo a, se paske ou te ap fòse pou prepare yo pou kolèj.

Sa ka difisil, ki se pou sa nou bezwen tout èd ou ka jwenn.

Rapò a Lamòd jèn timoun,Scholly se nouvo app ap ede w jwenn bous detid kolèj, pou ou ka ekonomize lajan sou lajan pou peye lekòl.

Jan l' travay?

"Scholly itilize yon sistèm uit-paramètre pou filtre bazdone de bous detid Christopher te kreye.

Karakteristik ywit sa yo se wit ki pi komen pou kondisyon pou satisfè pou bous detid-idantite senksyèl, kote yo ye, aspiration karyè, kelkilanswa ras, etc.

Lè ou siyen, ou reponn kesyon sa yo sou wit, n' a Scholly ban nou yon lis bous opsyon.

Ta ou eseye app sa a?

Original post