نرم افزار است که باعث می شود آن را راحت تر به درخواست برای بورس های تحصیلی کالج...

چون شما در حالی که آماده برای کالج سال گذشته خود را از دبیرستان آنهایی که استرس زا هستند.

که است که چرا شما نیاز به کمک شما می توانید، می تواند مشکل باشد.

طبق نوجوان رواجScholly نرم افزار جدید است که شما پیدا کردن بورسیه کالج, بنابراین شما می توانید پول را در شهریه ذخیره کمک کنید است.

چگونه کار می کند؟ «Scholly هشت پارامتر برای فیلتر کردن پایگاه داده ایجاد کریستوفر بورسیه با استفاده از سیستم.

این پارامترها هشت هشت رایج ترین الزامات واجد شرایط بودن برای کمک هزینه تحصیلی – جنسیت و مکان و حرفه ای گرد و غبار و قومیت، و غیره هستند.

وقتی که شما ثبت نام، شما پاسخ این سوالات هشت و Scholly به شما می دهد لیستی از گزینه های بورس.

شما این برنامه را امتحان می کنید؟

Original post