Ap ei gwneud yn haws i wneud cais am ysgoloriaeth y coleg...

Eich blynyddoedd diwethaf o'r ysgol uwchradd yn rhai llawn straen, oherwydd rydych yn eich gorfodi i baratoi ar gyfer y coleg.

Gall fod yn anodd, a dyna pam y byddwch chi angen pob help a gewch.

yn ôl Teen ffasiynol,Scholly Mae ap newydd a byddwn yn helpu i ganfod ysgoloriaethau coleg, felly gallwch arbed arian ar hyfforddiant.

Sut mae'n gweithio?

"Mae Scholly yn defnyddio system wyth-paramedr i hidlo y gronfa ddata o ysgoloriaethau a grëwyd gan Christopher.

Paramedrau hynny wyth yn wyth gofynion cymhwysedd mwyaf cyffredin ar gyfer ysgoloriaethau – rhyw, lleoliad, dyheadau gyrfa, ethnigrwydd, ac ati.

Pan fyddwch chi'n arwyddo, eich bod yn ateb y cwestiynau hynny wyth, ac mae Scholly yn rhoi rhestr o opsiynau ysgoloriaeth i chi."

Byddech yn trio app hwn?

Original post