Grym y 15 munud a byddwch yn llosgi calorïau 150...

Ar gyfer y grym hwn, nid oes angen ichi gyd llawer o offer.

Cyhyd ag y bydd gennych rai pwysau rhydd ysgafn a pymtheg munud sbâr, ydych chi'n da i fynd.

Mae hynny'n golygu nad oes gennych unrhyw esgus dros ohirio eich ymarfer heddiw!

Chi am gorff iachach, dydych chi ddim?

Wel, yr unig ffordd i gyflawni hynny yw drwy roi ymdrech corfforol a meddyliol.

Os ydych chi'n barod i ddechrau eich grym ar gyfer y diwrnod, yna mae'n amser i daro "chwarae" ar y fideo hwn o Bop siwgr:

Yr ydych yn mynd i herio eich hun i gwblhau y grym hwn heddiw?

Dylech, oherwydd gall eich bod yn trafod unrhyw beth!

Original post